Romanian Flora Fauna Awards

DX Flora & Fauna Award - 50 Entities

DX Flora & Fauna Award - 40 Entities

Diploma Worked Romanian Fauna & Flora - 25 YOFF

Diploma Romanian National or Natural Parks - 5 YOFF

DX Flora & Fauna Award - 30 Entities

Diploma "SALVATI PLANETA VERDE" GreenParty 2015

DX Flora & Fauna Award - 20 Entities

DX Flora & Fauna Award - 10 Entities